Tupoksi Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Pemukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian kawasan permukiman meliputi penataan kawasan permukiman perdesaan serta sarana kawasan permukiman.

Bidang Kawasan Permukiman membawahkan

a. Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan
b. Seski Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan
c. Seksi Sarana Kawasan Permukiman